Aglais io (dagpauwoog)


Deze rups vond ik op 24 juni vlak buiten Kampen tijdens een rondje fietsen. Hij kroop op het fietspad. Op zoek naar een plekje om te verpoppen?

Op 27 juni al verpopt. Deze kiest geen takje, zoals het oranjetipje in kweek vaak doet, maar gaat aan het deksel hangen van het potje waar ik hem in had gedaan.

Uit op 4 juli. 10 dagen nadat ik hem als rups vond. Dat is supersnel!

Maakt Gods verkiezende liefde gelovigen lui? (Efeze 1,4)

De Dordtse leerregels staan in de belangstelling. 400 jaar geleden werden die Leerregels opgesteld. Op de Synode van Dordrecht (1618-1619). De Dordtse Leerregels worden ook wel ‘het troostboek van de kerk’ genoemd. Een belangrijk thema in dit boekje is Gods verkiezende liefde. Veel mensen tobben met dat thema. In vier stukjes bekijken we vier vragen die daar over gaan. Deze week het vierde en laatste stukje. Lees verder