Wat is zuivere godsdienst? (Jeremia 7,1-15)

Wat is zuivere godsdienst? Veel mensen claimen dat zij een zuivere godsdienst hebben. Of de zuivere godsdienst bij uitstek. Maar wat zijn de gevolgen ervan als je dat zegt? Wordt de wereld daar beter van? Of maken we elkaar daarmee af? Jezus combineert zuivere godsdienst met liefde voor allen! God heb je lief door je medemens lief te hebben. Tot en met je vijand. Lees verder