Gelukkig wie lijden om Christus’ wil (1 Petrus 4,12-16)

Jezus Christus werd gedwarsboomd, belachelijk gemaakt, geminacht, gearresteerd en gedood. Tegen zijn leerlingen zei Hij: “Wat ze Mij aandoen, zullen ze ook jullie aandoen.” Maar Hij zei ook: “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.” En Petrus zegt: “Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig.” Hoe zit dat? Lees verder