Barmhartigheid: bron en reikwijdte (Lucas 6,36)

Wat is barmhartigheid? Hoe kunnen wij barmhartig zijn? Waar halen we dat vandaan? En hoever gaat barmhartigheid? Jezus zegt in Lucas 6 iets over de bron en de reikwijdte ervan. Hij geeft de opdracht om barmhartig te zijn in het kader van zijn opdracht ‘Heb je vijanden lief.’ Jezus zégt dat niet alleen. Hij heeft dat zelf met heel zijn leven laten zien… Lees verder