Vaders liefdesbrief

Vaders liefdesbrief
Marcus 1,11
En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Er bestaat een gedicht dat ‘Vaders liefdesbrief’ heet. Dat is geschreven om je er aan te herinneren dat God, de volmaakte Vader, van jou houdt.

Jezus is ondergedompeld. De Geest van God daalde uit de hemel op Hem neer. Dan klinkt er een stem uit de hemel. Vaders stem. Hij bevestigt zijn Zoon: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde!” Maar Jezus weet toch wel dat zijn Vader van Hem houdt? Toch is het heerlijk als zijn Vader dit zegt aan het begin van zijn publieke taakuitvoering. Juist het feit dat Jezus Gods geliefde Zoon is zal namelijk aangevochten worden. Vooral op Golgota: “Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van het kruis af!”

Die aanvechting raakt precies aan Jezus’ taak: mensen redden door zijn eigen dood. God is Vader en Rechter. Maar welke vader en rechter legt nu de straf die een crimineel verdiend heeft zijn eigen zoon op, zodat die crimineel vrijuit kan gaan? Houd je dan als vader echt van je zoon?

Kun je begrijpen dat mensen moeite hebben met deze God en Vader en zijn Zoon? Kijk dan naar hun motief. Zij brengen dit offer uit liefde voor jou en mij. Vader wil zijn huis weer vol hebben met zonen en dochters. Jezus wil ons aannemen als zijn broers en zussen. Vader geeft zijn geliefde Zoon en de Zoon geeft zichzelf, omdat zij zoveel van ons houden.

Om wat Jezus heeft gedaan mag jij je ook verzekerd weten van Vaders liefde. God wacht op jou. Mag Ik ook jouw Vader zijn?

de bevestiging in het ambt (Marcus 1,10)

de bevestiging in het ambt
Marcus 1,10
Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.

Er zijn taken die je prima zelf kunt uitvoeren als je gezond bent van lijf en leden. Met grasmaaien red ik me prima. Heerlijk buitenwerk. Er zijn ook klussen waar je hulp bij nodig hebt. Omdat het voor jou alleen fysiek te zwaar is. Als je in de zorg werkt en je helpt een lijvige patiënt in bed bijvoorbeeld. Of je hebt hulp nodig omdat je iets niet begrijpt.

Jezus is de Zoon van God en de hoogste Heer. Maar Hij krijgt ook een helper. Jezus noemt de heilige Geest ergens de Helper. Hij weet uit ervaring wat dat betekent.

Jezus staat aan het begin van zijn publieke taakuitvoering. Vandaag wordt Hij bevestigd in het ambt. In de tijd van het oude testament werden profeet, priester en koning gezalfd met olie. Als teken dat God de Heer hen de heilige Geest gaf om hen bekwaam te maken voor hun werk. Jezus ontvangt rechtstreeks de heilige Geest.

Marcus vertelt wat Jezus ziet. Hij zag de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. Jezus mag zich bemoedigd weten: Ik sta er niet alleen voor. De Vader stuurt Mij, de Geest helpt Mij, samen staan we achter Gods plan dat Ik ga uitvoeren.

Er zijn kerken waar mensen die leidinggevende taken op zich nemen de handen opgelegd krijgen. Met een gebed om de hulp van de heilige Geest. Trouwens: iedereen die op Jezus vertrouwt ontvangt de Geest. Zo mogen ook wij ons bemoedigd weten: leven als kind van God, daar staan we niet alleen voor: Jezus helpt ons vanuit de hemel en de heilige Geest vanuit ons hart.