verhouding man en vrouw (Efeze 5,33)

Over de verhouding tussen man en vrouw wordt sinds de opstand van de mens tegen God strijd gevoerd. Vaak zijn vrouwen onderdrukt en dat gebeurt op veel plaatsen nog steeds. Geeft de Bijbel daar geen aanleiding toe? Vooral de apostel Paulus? Hij zegt toch maar: “Vrouwen, erken het gezag van je man.” In een andere vertaling: “Wees je man onderdanig.” Paulus schrijft in het kader van de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Maar juist daar mag je toch ook respect verwachten? Is Paulus een vrouwenhater? Lees verder

bange mensen (Marcus 5,14-17)

bange mensen
Marcus 5,14-17
De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten.

Ooit gehoord van slechte geesten die alles kort en klein slaan? Die kans zit er in als je je met occulte zaken bezighoudt. Of boze geesten oproept. Vind je het interessant? Maar als ze echt komen, dat is doodeng.

Gelukkig is er één iemand die sterker is dan alle demonen bij elkaar. Dat is Jezus, de Zoon van God. Hij bevrijdt een man van een legioen demonen. Wat een goddelijke kracht! De mensen uit die regio zien de man die altijd bezeten was zitten: gekleed en bij zijn volle verstand. Maar de mensen zijn niet blij met Jezus, ze vallen niet in aanbidding voor Hem neer, maar ze worden bang. Is dat niet vreemd? Toen die man nog bezeten was maakte hij alles kapot. Maar Jezus komt om heel te maken. Is dat niet waar je naar verlangt? Hoe kunnen wij dan bang worden voor Jezus? Omdat er een lijn loopt ván de man die bevrijd is náár de varkens die als een bezetene van de helling stormden. Die varkens zijn nu dood. Blijkbaar kost de heelheid die Jezus brengt ons ook iets.

Dat er een wonder is gebeurd dat kunnen we niet ontkennen. Maar straks haalt Jezus nog veel meer van ons onderuit. Dat klopt: als we ons vertrouwen op Jezus stellen, dan gaat ons hele leven onderuit! Jezus komt onze oude patronen, ons verzet tegen God die zijn Vader is breken. Jezus maakt ons nieuw.

Hoeveel ben ik bereid op te geven voor Hem? Hoeveel vertrouwen heb ik in Hem? Dat de heelheid die Hij geeft groter is dan alles waar ik heil in zoek?