nepnieuws (Marcus 13,21-23)

nepnieuws
Marcus 13,21-23
Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

De laatste tijd is het veel in het nieuws: nepnieuws. Er worden berichten verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media. Nieuwzenders pikken het op als groot nieuws. Achteraf blijkt het nepnieuws. Maar dan heeft dat valse nieuws zijn werk al gedaan.

Jezus waarschuwt voor nepnieuws. Valse berichten over Hem zelf! Er zullen mensen komen die beweren dat zij de beloofde Messias zijn. Dat is de door God beloofde die gezalfd is met de heilige Geest. Er zullen mensen zijn die hun vertrouwen in hen stellen. Die mensen zullen tegen anderen zeggen: “Kijk, dit is de Messias!” Die nepmessiassen zullen zelfs tekenen en wonderen doen. Het is hun bedoeling Gods kinderen te misleiden. De misleiding is dat ze mensen bij Jezus de echte Messias vandaan willen halen!

Er zullen steeds weer mensen zijn die beweren dat zijzelf de redder van de wereld zijn. Niet Jezus, maar zij. Dat kan in het groot bij leiders van volken en landen. Die zich laten vereren als de grote redder. Dat kan natuurlijk net zo goed in het klein. Op je werk, op school of in de kerk. Maar het is nog preciezer. Mensen zullen zeggen: Iedereen mag de beloofde Redder zijn, maar Jezus in elk geval niet.

Hoe weet je of je nepnieuws volgt over de door God beloofde Gezalfde? Beslissend is of je Jezus erkent als de door God beloofde Messias! Alle andere aanwijzingen van wie of wat de Messias is zijn nep.

Wat is hier belangrijk? Dat je de stem van Jezus als de Goede Herder kent. Dat je alleen naar Hem luistert en Hem volgt en niet afwijkt van het goede nieuws van Jezus Christus, de Zoon van God, die gekruisigd is en opgestaan.

de grote verdrukking (Marcus 13,14-20)

de grote verdrukking
Marcus 13,14-20
Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort.

De kerk van Jezus is een lijdende kerk. Misschien leef jij in een land waar je vrij naar de kerk kunt gaan. Waar je niet gearresteerd wordt als je andere mensen van Jezus vertelt. Maar er zijn niet twee soorten kerken van de Heer, lijdende kerken en niet lijdende kerken. Samen zijn we de lijdende kerk. Omdat we van Jezus zijn. En als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee.

Jezus kondigt een grote verdrukking aan voor zijn kerk. Die verdrukking begint na de verwoesting van de tempel. De verwoesting van de tempel is in zicht als de tempel wordt ontwijd. De profeet Daniël had het al aangekondigd: de tempel van God zal worden ontwijd door een verwoesting brengende gruwel. De hele dienst aan God wordt verwoest. Jezus zegt: vlucht dan naar de bergen. Dat deden de mensen in die tijd ook.

Maar de verdrukkingen houden niet na een poos weer op. Sinds de tempel in puin ligt blijft de verdrukking. Een ongekende vervolging! Het oude volk van Gods verbond, het volk van de Joden, heeft dat steeds weer ondervonden. Jezus verbindt die oude profetie van Daniël ook aan zijn leerlingen: jullie staat verschrikkelijk lijden te wachten.

Er komt een tijd van grote verdrukkingen. Met verschrikkingen die er nooit eerder zijn geweest. Die ook nooit meer zullen komen. In die tijd van grote verdrukkingen leven wij nu. Die tijd is pas voorbij als Jezus terugkomt. Hoe kunnen we volhouden? God kort de dagen in. Elke keer als er vervolgingen uitbreken zal God die ook weer een halt toeroepen. Vervolgers hebben niet het eeuwige leven. Het zal nooit zover komen dat Gods licht op aarde wordt gedoofd.