Het goede nieuws van Jezus’ dood voor het eerst geloofd. (Marcus 14,9)

Het goede nieuws van Jezus’ dood voor het eerst geloofd.
Marcus 14,9
Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Hoe kan de dood van Gods enige Zoon goed nieuws zijn?

De hogepriesters en Schriftgeleerden zullen zich in de handen wrijven. Eindelijk zijn we van die lastpost af. Zij ervoeren Jezus als bedreigend. Maar is Jezus’ dood daarmee goed nieuws voor hen? Niet in de betekenis waarin de Bijbel het goed nieuws noemt.
Judas is één van Jezus’ twaalf naaste leerlingen. Als Jezus zegt dat Hij binnenkort gaat lijden en sterven haakt Judas af. Aan een dode Heer valt niets te verdienen.
De andere elf leerlingen van Jezus haken ook af als Jezus zijn lijden en sterven aankondigt. Wij willen niet het leven krijgen van Gods Zoon die voor ons lijdt en sterft.

De diepste keus is: Wil je jezelf redden, of neem je je redding aan uit handen van Jezus? Het goede nieuws is: voor ons mensen die onszelf niet kúnnen redden is er toch redding, door Jezus. God geeft Hem en Jezus sterft om door zijn dood aan ons het leven te geven.

In zijn laatste dagen vóór zijn sterven wordt Jezus van alle kanten omringd door onbegrip en verzet. Midden in al dat verzet is er één vrouw die gelooft. Zij ziet Jezus’ diepe liefde in zijn zelfovergave. Ze neemt die liefde van God de Vader en zijn Zoon Jezus aan. Ze omarmt Jezus’ sterven. Ze geeft Jezus een kostbare liefdevolle lichaamsverzorging voorafgaande aan zijn dood. Deze vrouw is de eerste die oog in oog met Jezus gewonnen wordt voor het goede nieuws van het lijden en sterven van Gods Zoon Jezus. Velen zijn haar later gevolgd. Volg jij ook?

Eupithecia, maar welke? Kweekresultaat afwachten!Vandaag vond ik zelfs nog een eitje! Die is geel. Van welke soort?

De jeneverbes[dwerg]spanner doet het ook goed op aangeplante jeneverbesstruikjes. Mijn eerste waarnemingen van de jeneverbesdwergspanner bij ons huis in Dokkum dateren van 2011. Jeneverbesspanners zie ik hier elk jaar.