Jezus verzamelt zijn leerlingen weer om zich heen. (Marcus 14,26-31)

Jezus verzamelt zijn leerlingen weer om zich heen.
Marcus 14,26-31
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Soms heb je groepen met een krachtige leider. De leider valt weg en de groep valt helemaal uit elkaar. Zo lijkt het bij Jezus’ leerlingen ook te gaan: Jezus zal gedood worden en de groep van zijn leerlingen zal helemaal uit elkaar vallen!

In elk geval blijkt hoe belangrijk Jezus zelf is. Hij is de samenbindende factor. Alleen door Hem vinden zijn leerlingen eenheid. Tegelijk geldt: het uit elkaar vallen van déze groep zal tijdelijk zijn. Dat valt op! Als een krachtige leider sterft dan zullen zijn volgelingen zich niet zomaar hergroeperen. Of de leider moet al een krachtige opvolger hebben aangewezen. Jezus heeft geen opvolger nodig. Hij staat zelf op uit de dood. Hij zal zelf zijn leerlingen weer bij elkaar brengen. Daar heb je het belangrijkste kenmerk van de kerk: de kerk is van de Heer. Jezus is de eeuwige Zoon van God. Hij was dood, maar Hij leeft. Hij brengt mensen bij elkaar uit alle mensen. Hij beschermt hen en onderhoudt hen.

Op het moment dat Jezus deze dingen zegt horen zijn leerlingen niets van dat goede nieuws. Ze horen alleen dat ze van Jezus af zullen vallen. Als Hij sterft. Ze protesteren allemaal. Petrus het hardst. Maar diezelfde nacht zal hij Jezus drie keer verloochenen. Maar als Jezus later is opgestaan gaat Hij ook Petrus voor naar Galilea. Daar zie je weer het geheim van de kerk. De kerk bestaat niet uit mensen die elkaar hebben uitgezocht. De kerk bestaat uit mensen die door Jezus gevonden zijn. Hij is de goede Herder die zijn schapen bij elkaar brengt. Wat heb je dan een bonte groep! Kun je bij elkaar blijven? Ja, alleen als je je laat vinden door Jezus.

heel bang en dodelijk bedroefd (Marcus 14,32-36a)

heel bang en dodelijk bedroefd
Marcus 14,32-36a
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg.’

De naam Getsemane betekent ‘olijvenpers’. In de tuin van Gestemane waren olijfbomen en blijkbaar ook een pers om olie uit de olijven te persen. In die tuin wordt Jezus als het ware ook uitgeperst. Hij wordt onrustig en bang. Heel bang. Jezus voelt zich dodelijk bedroefd. Lucas zegt dat Jezus’ zweet van hem afdrupt in de vorm van en op de manier waarop bloeddruppels dat doen. Zoveel inspanning kost het hem.

Hoe kan Jezus, de Zoon van God zo onrustig, bang, en bedroefd zijn? Hij is toch nooit bang?
Hoezo nu dan wel? Jezus is bang voor geen mens, voor geen duivel. Zeker voor zijn Vader niet. Wat voor unieks maakt Hem dan wel bang? Dat is de beker die zijn Vader Hem wil laten drinken! Wat zit er dan in die beker? Alle toorn van God over de opstand van de mens! Het weglopen bij God vandaan. De Bijbel noemt dat zonde. Zonde betekent feitelijk: je doel missen.

Jezus weet als geen ander hoe goed en rechtvaardig zijn Vader is. God is heilig. Helemaal zuiver en puur. Jezus weet hoe erg zijn Vader een afkeer heeft van onrecht en zonde. Dat is: van als mensen zichzelf of anderen van Gods doel voor hen beroven. Zie je hoe goed Gods woede is? Ouders willen toch ook niet dat hun kinderen zichzelf de vernieling injagen?

Jezus weet dat de mensen Gods woede verdiend hebben. Jezus weet dat zijn Vader al die woede nu op Hem gaat uitstorten. Hij heeft er vrijwillig voor gekozen om dat te ondergaan. Voor ons in de plaats. Vrijwillig. Maar daarom is het nog wel vreselijk. Dat maakt Jezus zo bang.