Amos 4,11

Lezen: Amos 4:6-11
Ik vernietigde jullie… maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd. Amos 4:11

Vind jij opvoeden ook zo moeilijk? Of opgevoed worden? Zouden we van de HEER niet het goede daarin leren? Zou Hij niet de volmaakte opvoeder zijn? Maar als je Amos 4 leest, dan kun je toch wel aarzelingen voelen bij die stelling. Hij sloeg hen en vernietigde hen. Als de HEER zo met zijn kinderen omgaat, geeft Hij ons dan niet het slechte voorbeeld?
Daar wil ik drie dingen van zeggen.
Het eerste is dit: God straft omdat Hij zijn volk terug wil hebben bij Zichzelf. Hij straft met een tijdelijk oordeel, om te voorkomen dat Hij zijn volk zal moeten laten onder zijn eeuwige oordeel.
Als tweede: Wij zijn vaak onzuiver in onze motieven en bedoelingen, maar de HEER is daar zuiver in. Laten we daarom uit zijn werkwijze niet meteen het recht claimen, dat wij dat ook mogen doen. Laten we wel van Hem zuivere beweegredenen en bedoelingen leren. Wat is mijn motief: Zeg ik dit uit wrok of uit liefde? Wat is mijn doel: Wil ik van de ander af zijn, of wil ik hem winnen? Op die twee vragen heb ik nog veel te leren, merk ik. Ik denk dat dit ook voor jou geldt. Kijk daar eens naar de komende tijd.
Tenslotte: God is Rechter. Hij alleen. Het oordeel is alleen aan Hem. Alleen bij Hem en zijn Zoon zijn straf en oordeel in goede handen. Laat die dan ook daar. Als wij maar elke dag terugkeren naar Hem. Dan kunnen we ook anderen tot voorbeeld zijn.

Nu zijt wellekome, Liedboek 1973, Gezang 145, hertaling

Nu zijt wellekome – hertaling
Liedboek voor de Kerken (1973) Gezang 145

‘Nu zijt wellekome’ is een mooi lied op een mooie wijs.
De Nederlandse tekst van het Lied is wel verouderd.
Daarom zet ik hieronder een hertaling die ik van dat lied heb gemaakt.

1
Welkom Here Jezus, Vaders lieve Zoon,
U kwam vanuit de hemel, verliet uw troon.
Welkom Here Jezus, uit uw koninklijk paleis,
hier op deze aarde ging U uw levensreis.
Ontferm U, Heer!

2
Buiten waren herders op het open veld.
“De Redder is geboren!”, werd hen verteld.
“Ga, je zult Hem vinden in een kribbe, in een doek.”
Blij brachten zij Jezus in Betlehem bezoek.
Ontferm U, Heer!

3
Oosterse geleerden zagen in een ster
de koning uit de Joden. Ze reisden ver.
Dure schatten legden zij eerbiedig voor Hem neer.
Jezus redt de wereld, geef Hem dus alle eer!
Ontferm U, Heer!

Kees Smit
Advent 2019

Amos 4,4-5

Lezen: Amos 4:1-5
Kom naar Betel en zondig er maar, kom naar Gilgal en zondig daar nog meer… Want zo willen jullie het toch, Israëlieten? Amos 4:4-5

Is dat wel eens tegen jou gezegd? “Als je dan jezelf de vernieling in wilt jagen, doe dat dan.” Misschien ben je aan de drugs. Je ouders, broers en zussen hebben wanhopig geprobeerd je ervan af te houden. Maar jij ging door. Je maakt jezelf kapot. Als je als ouder je kind zichzelf kapot ziet maken, dan word je boos. Je wilt dat je kind zichzelf heel laat. Misschien heb je in je woede uit liefde als ouder ook wel eens gezegd: “Neem je coke dan maar. Maak jezelf maar kapot.”
Als je zoiets hoort, hoe reageer je er dan op? Denk je ‘Yes, het mag!’? En leg je hun woorden uit als overgave, dat ze zich eindelijk niet meer zullen verzetten? Of zie je hun hart achter wat ze tegen je zeggen? Hun pijn en hun verdriet? Ben je bereid om eerlijk in de spiegel te kijken wat je jezelf aan het aandoen bent? Maak je weer ruimte voor je diepste verlangen, namelijk om te leven? Waarvoor je gemaakt bent?
Laat het duidelijk zijn wat de HEER bedoelt als Hij zijn volk oproept om te gaan zondigen. Hij laat zien hoe ze zichzelf kapot maken. Dat is waar zij voor kiezen. Maar de HEER roept tot een andere keus: “Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven.” (Amos 5:14)
Vind je drugs te ver van je af staan? Lees daar dan maar nicotine.