Genesis 1,9-10 De derde scheiding: zee en land

De derde scheiding: zee en land
Genesis 1,9-10
9 God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.

Stel je bent midden op zee. Op een schip. Je glijdt uit en valt van boord. Maar niemand merkt het. Het schip vaart door. Er is geen land te bekennen. Je hebt geen reddingsvest aan. Je kunt ook niemand waarschuwen. Dan ben je verloren. Een poos zwemmen houd je wel vol. Maar als je niet gered wordt, dan zul je onherroepelijk verdrinken.

Wij, mensen, hebben land nodig om te leven. Net als de landdieren. God maakte ons niet met zwemvliezen en kieuwen. God maakte ons om te leven op het land. Eerst maakt God licht en lucht. Daarna roept God ook land tevoorschijn. De aarde was er al. Maar over de hele aarde lag water. Dan geeft God het water haar eigen plek. In oceanen, zeeën, meren en rivieren. Zo komt het land tevoorschijn. De grond waarop wij mogen leven.

Het land komt tevoorschijn. Hoe zou dat er uit zien? Alles is nog kaal. Stel je voor: alles wat vandaag op de wereld land is, dat is aarde, zand en steen. Meer niet. Zo was het toen. Maar troosteloos was het niet. God zag dat het goed was. Hoe kan die lege aarde goed zijn? God heeft een plan. Dat lege land is nog maar het begin. God ziet voor zich wat Hij gaat doen.

Als jij lege grond ziet, wat zijn dan jouw plannen en idealen? God gaat de aarde vullen. Niet met dode bouwwerken, maar met levende wezens.

Genesis 1,6-8 De tweede scheiding: wateren boven en wateren onder

De tweede scheiding: wateren boven en wateren onder
Genesis 1,6-8
6 God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Stel dat je overspoeld wordt door water. Overal is water om je heen. Je snakt naar adem. Maar je kunt geen adem halen. Een mens is geen vis. Wij hebben lucht nodig. Zuurstof.
God zet de volgende stap voor het leven van landdieren, bomen, planten en de mens. Waar overal water is daar maakt God scheiding tussen water boven en water beneden. Dat is de tweede scheiding in Genesis 1. Door deze scheiding creëert God de dampkring.

In het heelal zijn veel planeten. Is er leven op andere planeten? Wij weten maar een heel klein beetje van het oneindige heelal. Maar God maakte de aarde voor boom, plant, dier en mens om te leven. God schiep de levensvoorwaarden: licht en lucht. Als je dat beseft, dan besef je ook de waarde van maatregelen om ons klimaat te beschermen.

Denk aan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Al jaren neemt de CO2 uitstoot toe. Bijvoorbeeld door gemotoriseerd verkeer. Door industrie. Daardoor warmt de aarde op. Gelukkig zijn er bomen en planten. Die nemen CO2 op en zetten het om in zuurstof (O2). Maar als wij steeds meer bomen kappen zal de CO2 uitstoot nog meer toenemen.
God gáf ons lucht om te leven, maar wij ontnémen onszelf en de aarde lucht. Straks zijn er alleen maar huizen, auto’s, vliegtuigen en fabrieken over, maar zijn bomen, planten, dieren en mensen dood. Bereken eens je eigen CO2 voetafdruk en kijk wat jij kunt doen om jouw CO2 bijdrage te verlagen.

Genesis 1,4b-5 De eerste scheiding: licht en donker

De eerste scheiding: licht en donker
Genesis 1,4b-5
En Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

God scheidt het licht van de duisternis. Dit is de eerste scheiding in Genesis 1. God noemt het licht dag en de duisternis noemt Hij nacht.

Het licht komt van God. Het licht is goed. God is licht. God is goed.
Waar komt het duister vandaan? We lezen niet dat het duister slecht is. Maar we lezen ook niet dat het duister goed is.
Was het duister er altijd al? Dat staat er niet. Alleen God was er altijd al!
Hebben engelen het duister op aarde gebracht? Judas zegt dat engelen hun oorspronkelijke positie ontrouw werden. (Judas 1,6) Een opstand van engelen tegen God. Is toen de duisternis begonnen?

Veel vragen. Maar één ding is duidelijk: licht en duisternis horen niet bij elkaar. God scheidt het licht van de duisternis.

In de Bijbel hebben licht en duisternis ook een figuurlijke betekenis. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de gemeente van Efeze: “Eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer (Jezus) toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht.” (Efeze 5,8)

Onze bestemming is Gods licht. God zelf. Op deze aarde wisselen dag en nacht elkaar af. Figuurlijk kunnen we zelfs jaren leven in het donker van de nacht. Maar God wil een aarde waar alleen maar licht en leven is. Eens zal de duisternis helemaal verdwijnen. Als de hemel op aarde komt dan zal er geen nacht meer zijn. De dienaren van God en van Jezus, het Lam, hebben het licht van een lamp of het licht van de zon niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn. (Openbaring 22,5)