Lectio Divina

Gister heb ik met plezier een workshop Lectio Divina gegeven. Lectio Divina is een beproefde manier van Bijbel lezen die de monniken vele jaren hebben toegepast. Eigenlijk is het geen methode van Bijbel lezen, maar een vorm van zijn bij God aan de hand van Gods Woord, de Bijbel.

Hieronder vind je een aantal highlights uit het boek Sacred Reading, The Ancient Art of Lectio Divina, van Michael Casey.

1 Biddend Bijbel lezen bevrijdt van subjectivisme en holle spiritualiteit.
Als je biddend Bijbel leest en luistert, dan verdiep je je in de woorden van God en vind je juist bescherming tegen bv. zelf invullen, alleen horen wat je wilt horen of ondersteuning zoeken voor jouw mening.

2 De Bijbel is niet alleen voedsel, maar ook medicijn.
Lectio divina verlicht niet alleen ons verstand, maar masseert ook onze wil. God vraagt ons de Bijbel niet te lezen om geïnformeerd te worden, maar om getransformeerd te worden. De moed om door Gods Woord veranderd te worden vraagt het vertrouwen dat Gods Woord goed nieuws voor ons is en de bereidheid ons door Hem te laten raken en veranderen.

3 Wij leren niet alleen óver Christus, maar ván Christus.
Zo persoonlijk mag je de Bijbel zien en lezen! Zo persoonlijk komt God door de bijbel naar ons toe. Als ik zo’n zinnetje als hierboven tot me door laat dringen, dat helpt me om nog gerichter te luisteren en me open te stellen in de ontmoeting.

4 Christus is vol genade en waarheid en leeft zijn leven door ons heen.
Wij mogen vervuld worden met God en de geschenken ontvangen die Christus ontvangen heeft. Rust vinden in de nabijheid van God en leven in de tegenwoordigheid van God gaat nooit ten koste van leven in Gods schepping en onder zijn mensen. God zet ons juist, vol van Hem, midden in deze wereld om Hem door te geven.

5 De Bijbel is gegeven aan een kerkelijke gemeenschap.
De Bijbel sticht kerkelijke gemeenschap. Lectio divina was oorspronkelijk een gemeenschappelijk en kerkelijk gebeuren. Als ik alleen ben kan ik maar een glimp zien van Gods Woord. Samen met medegelovigen groei ik enorm in de betekenis van de Bijbel ontdekken. De tekst van de Bijbel wordt levend in een sfeer van liefde, gemeenschap en dienst. En we mogen wat we leren meteen toepassen.

6 De Geest is net zo actief bij het schríjven van de Bijbel door de Bijbelschrijvers als bij het lézen ervan door ons.
Gods Woord is een kracht ten leven. Als ik me door de genade van de Geest openstel voor Gods Woord, dan zal God me niet alleen leiden en troosten, maar geef ik God ook de gelegenheid om mijn hele kleine leventje in de grote geschiedenis te transformeren.

7 Blokkades die ons verhinderen om vruchtbare grond te zijn:
1/ Gebrek aan aandacht, diepgang, discipline en bereidheid je te laten raken. 2/ Hardheid van hart. Bv. wel Gods woorden kennen, maar ze niet toepassen in onze eigen situaties. 3/ Blindheid. Gebrek aan zelfkennis. 4/ Irrelevantie. Wat niet in ons straatje past wuiven we weg als irrelevant. De relevantie van wat God tot je zegt blijkt niet altijd meteen, maar sta open om je te laten raken en veranderen.

8 Wittebroodsweken gaan weer voorbij.
Lectio divina is altijd een begin. Het vraagt woorden van God meenemen en dragen op je hart. Er bestaat een vorm van eentonigheid die niet saai is, maar die ons juist leidt naar een dieper ontvangen en doorwerken van Gods woorden. Net als bij het manna ontvangen wij geestelijke voeding per dagelijkse portie. Alleen voortdurend ons openstellen voor God die tot ons komt in de Schriften kan ons doen groeien in leven in Gods Tegenwoordigheid.