liederen in de kerk

Welke liederen zingen we in de kerkdienst? Psalmen, gezangen of opwekking, of nog andere liederen? Moeten we rekening houden met elkaar? Zo ja, hoe dan?

Ons lied of Gods rijk?

Welke liederen zingen we in de kerkdienst? Iemand schreef daarover dat we die vraag niet los van de ander (onze medemensen) kunnen bekijken. Je bent niet in je eentje in de kerk, maar hebt rekening te houden met elkaar. Oud met jong en jong met oud bijvoorbeeld. Een oudere broeder reageert: ‘Ouderen mogen best meer rekening houden met jongeren.’ Ik vind het mooi als mensen rekening met elkaar willen houden. Behalve als ze eigenlijk alleen bedoelen: ‘Jij moet rekening houden met mij.’ Beseffen dat we met elkaar kerk zijn hoort er in de gemeente van Christus zelfs bij, denk ik.

De vraag is wel: Zijn we goed bezig als ‘rekening houden met elkaar’ (of: je moet iets voor elkaar overhebben) ten diepste onze keuzes bepaalt?
Ik zou als oudere het niet fijn vinden als om die reden psalmen opgegeven werden in de kerkdienst. Dan is het net of ik tevreden gesteld moet worden. Maar het gaat in de kerk toch niet om mij? Het gaat om de Heer! De reden dat we psalmen zingen is dat God de Heer ons de psalmen heeft gegeven. Om die dankbaar aan te nemen en op de lippen te nemen.
Hetzelfde geldt de andere kant op. Ik zou als jongere het niet fijn vinden als er Opwekkingsliederen in de dienst gezongen werden om mij als jongere in de kerk te houden. Dan lijkt het net of ik tevreden gesteld moet worden. Het gaat in de kerk toch niet om mij? Het gaat om de Heer! De reden dat we ook andere liederen dan psalmen zingen is dat de Geest van de Vader en de Zoon ons leert om hoog op te geven van de machtige dingen die God gedaan heeft en doet door Jezus. (Efeze 5,19) Juist in die nieuwe liederen kunnen we expliciet Gods grote daden in Jezus bezingen.
Wij kunnen zo druk bezig zijn met rekening houden met elkaar (of juist elkaar dwingen) dat we deze dingen vergeten.

Een andere vraag is: Wat voor gemeente wil je zijn?
Wil je kerk zijn op een hedendaagse manier en in je diensten mensen van binnen en buiten de kerk in hedendaagse taal bereiken? Daar past geen berijming van 1773 bij. Zorg dan voor een hedendaagse vertaling, en eventueel melodie van de psalmen. Zodat je naast de andere liederen ook de psalmen kunt blijven zingen als gemeente.
Wil je als kerk in je kerkdiensten vasthouden aan het taalkleed van vroeger? Daar kun je voor kiezen. Maar ook dan geldt Efeze 5,19 voor jou. En laat kerktaal geen struikgewas zijn waarachter wij als zondaars ons verbergen (uitspraak die ik me herinner van een mentor).

Maak dankbaar gebruik van psalmen en andere liederen. Niet om het elkaar naar de zin te maken, maar om God de Heer te eren. Het gaat in de kerk niet om onze eigen koninkrijkjes, maar om Gods Koninkrijk!