Amos 1,4

Lezen: 2 Koningen 8:7-15 en Amos 1:3-5
Ik zal het paleis van Hazaël in vlammen doen opgaan. Amos 1:4

Kun jij maat houden? In de muziek is dat een uitdrukking. Maar ook in hoe we met elkaar omgaan kun je die uitdrukking gebruiken. Hazaël wilde geen maat houden. God had hem aangesteld als koning over Aram. Om door hem zijn volk Israël te straffen. Om het tot inkeer te brengen. Maar koning Hazaël had vreselijk huisgehouden. De wreedste dingen worden van hem vermeld. En hij is er trots op. Herken je iets van die trots? Hoe ben jij in je gezin als er geen buitenstaander bij is? Op school? In de kerk? Op je werk?
Maar de HEER neemt het niet als wij geen maat houden. In ons spreken en in ons doen. Misdaden noemt Hij het als wij op zijn rechterstoel gaan zitten en plezier hebben in het veroordelen en kapot maken van anderen. Elisa huilt om de misdaden van Hazaël. Misschien heeft Amos nog van ooggetuigen gehoord hoe erg het was. Wat een verdriet bracht Hazaël in Israël. Maar de HEER is de rechtvaardige Rechter. Hij vergeet het onrecht niet. “Misdaad op misdaad heeft Damascus (de hoofdstad van Aram) begaan. Daarom zal Ik mijn vonnis niet herroepen.” De HEER neemt het niet als wij geen maat houden. Is jou onrecht áángedaan? Laat het oordeel aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Houd je zélf geen maat? Keer om en onderwerp je aan Jezus, de Zoon van God. Treed in de voetsporen van Hem. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet (1 Petrus 2:21-25).

Amos 1,1

Lezen: Amos 1:1-2 en 8:8-14
Hij profeteerde over Israël… twee jaar voor de aardbeving. Amos 1:1

Soms krijg ik brieven van profeten. Er zijn mensen die denken dat ze profetische gaven hebben. Ze beroepen zich op een boodschap van God. Die boodschap geven ze door. Ik blader zulke brieven wel eens door en kom soms hele theorieën tegen. Eens werd de hele wereldgeschiedenis teruggelezen in de Bijbel en werd meteen ook verteld hoe de komende eeuwen er uit zouden zien. Als ik dat lees bouw ik de nodige reserve in, want de Bijbel is geen puzzelboek.
Eens leefde de profeet Amos. Hij gaf het volk van de HEER krasse boodschappen door. Zijn woorden logen er niet om. Amos kondigde zelfs een aardbeving aan als straf van de HEER.
Hoe zouden de mensen toen op Amos gereageerd hebben? Hoe zou jij gereageerd hebben? Amos laat in zijn boek zien dat Gods volk niet naar de HEER wilde luisteren. Ze legden zijn woorden meteen bij het oud papier. Maar twee jaar later kwam er een aardbeving. Toen was het te laat. Ze zochten naar de woorden van de HEER, maar vonden ze niet (Amos 8:12).
Wij hebben van de HEER een Bijbel vol profeten gekregen. En een testament met evangelieboeken over onze hoogste Profeet en Leraar, en brieven van zijn apostelen erbij. De boodschap van die boeken, van dat Boek, liegen er niet om. Hoe reageer jij daar op?

Gebed: Heer, open elke dag mijn hart voor uw woorden. Voor U zelf, de levende God, Vader, Zoon en heilige Geest. Laat uw woorden vlees en bloed worden in mij.

(Vanaf vandaag elke week een overdenking uit het boek Amos. Eerder gepubliceerd in ‘Kracht voor elke dag’. 2011)