alleen voor ingewijden? (Marcus 4,10-12)

alleen voor ingewijden?
Marcus 4,10-12
Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, “opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.”’

Er zijn geheime genootschappen waar je niet zomaar lid van wordt. Je moet uitgenodigd worden door iemand die al lid is. Je moet een heel traject doorlopen en goedgekeurd worden. Als je uiteindelijk lid wordt krijg je een geheimhoudingsplicht. Je mag anderen niet vertellen wat je doet en wat het betekent. Toen ik kind was had ik met mijn broer en neef ook een geheime club, de c.l.u.b. Met een eigen lidmaatschapskaart. Natuurlijk mogen anderen niet lid worden. Of in elk geval niet zomaar. Wij zijn een club alleen voor ingewijden.

Jezus heeft het over het geheim van het koninkrijk van God. Misschien denk je dan ook aan zo’n geheime club, alleen voor ingewijden. Misschien denk je: Zij hebben een streng toelatingsbeleid. Als ze al mensen toelaten. Ik kom daar nooit binnen. Maar lees dan goed wat Jezus zegt. De bal ligt niet bij God en Jezus. Of zij jou wel willen ontvangen. De bal ligt bij jou: of jij afstand houdt of dichterbij komt. Zij die buiten blijven staan krijgen alles te horen in gelijkenissen. Dat is niet omdat Jézus hen op afstand houdt, maar omdat ze zelf niet dichter bij Hem komen!

In Jezus staat God zelf voor ons. Voor ons allemaal. Blijkbaar is het van het grootste belang dat wij dichter bij Jezus komen. Door Hem vergeeft God ons waar we bij Hem vandaan gelopen zijn. Wij waren zo ver van huis, maar Hij zoekt ons op in zijn Zoon Jezus. Jezus zal ieder (!) die zijn hand pakt weer thuisbrengen bij zijn Vader.