als Jezus komt (Marcus 13,24-27)

als Jezus komt
Marcus 13,24-27
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Hoe zal het zijn als de wereld vergaat? Zal dat verschrikkelijk zijn? Lang geleden maakte God een nieuw begin door de aarde onder water te zetten. In de zogenaamde zondvloed. Op schilderijen zie je verschrikkelijke taferelen. Doodsbange mensen die merken dat ze alle grond onder de voeten verliezen.

Zo’n wereldwijde watersnood zal er nooit meer zijn. Ook al zijn de mensen er na de zondvloed niet beter op geworden. Toch zal God nog een keer een nieuw begin maken. Een loutering met vuur, zegt Petrus in zijn tweede brief. Zal dat verschrikkelijk zijn? Jezus spreekt niet over verschrikkingen straks, maar over verschrikkingen nu. De verschrikkingen van de geloofsvervolging. Als die periode voltooid is, dan komt het einde.

De zon zal verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Er komt een hemelbeving. Daarna zal men de Mensenzoon zien komen. Op de wolken. Bekleed met grote macht en luister. Er is geen twijfel aan: dit is geen ander. Dit is dezelfde Jezus die dood was en die leeft en die na zijn opstanding in een wolk werd opgenomen om naar de hemel te gaan.

Jezus stuurt zijn engelen uit om zijn uitverkorenen te verzamelen uit alle hoeken. Op aarde: dat zijn wie dan nog op aarde leven. En in de hemel: dat zijn de volgelingen van Jezus die dan al gestorven waren.

Het einde komt. Een hemelbeving. Als het einde komt, bij wie kun je dan schuilen? Je bent straks veilig in Jezus’ armen, als je nu al schuilt bij Hem.