Amos 3,2

Lezen: Efeze 1:3-14
Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen. Amos 3:2

“Ik houd van je en daarom geef ik je op de kop.” Kun jij dat begrijpen?
De HEER heeft zijn volk uitgekozen. Dat was een daad van onverdiende liefde. God wil ons kennen en Hij wil dat wij Hem kennen. Dit kennen van de HEER blijft nooit iets van de buitenkant. God met ons wil ook God in ons worden. Maar dán verandert er ook iets. Paulus zegt: “Als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij… ook u… levend maken.” (Romeinen 8:11) God kent ons in liefde, Hij kiest ons uit om voor Hem heilig en zuiver te zijn (Efeze 1:4).
Maar dan werkt het zo: verkiezing maakt verantwoordelijk. Lag daar niet Israëls probleem? Het volk in Amos’ dagen wilde wel Gods uitgekozen volk zijn. Ze gingen daar zelfs prat op. Maar ze accepteerden geen verantwoordelijkheid. God mocht wel hun God zijn, maar Hij mocht hen niet veranderen. Wij zijn Gods uitgekozen volk, maar Hij moet wel van ons afblijven. Daar wordt de HEER boos om. Hij wil hen niet maar half verlossen. Maar helemaal!
Wel uitgekozen zijn, maar geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hoe is dat in jouw leven? Ben je van buiten vroom, maar van binnen leeg? Wil je wel in de hemel komen, maar mag God niet in je hart komen? Daarvoor kiest God geen mensen uit!