Amos 4,11

Lezen: Amos 4:6-11
Ik vernietigde jullieā€¦ maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd. Amos 4:11

Vind jij opvoeden ook zo moeilijk? Of opgevoed worden? Zouden we van de HEER niet het goede daarin leren? Zou Hij niet de volmaakte opvoeder zijn? Maar als je Amos 4 leest, dan kun je toch wel aarzelingen voelen bij die stelling. Hij sloeg hen en vernietigde hen. Als de HEER zo met zijn kinderen omgaat, geeft Hij ons dan niet het slechte voorbeeld?
Daar wil ik drie dingen van zeggen.
Het eerste is dit: God straft omdat Hij zijn volk terug wil hebben bij Zichzelf. Hij straft met een tijdelijk oordeel, om te voorkomen dat Hij zijn volk zal moeten laten onder zijn eeuwige oordeel.
Als tweede: Wij zijn vaak onzuiver in onze motieven en bedoelingen, maar de HEER is daar zuiver in. Laten we daarom uit zijn werkwijze niet meteen het recht claimen, dat wij dat ook mogen doen. Laten we wel van Hem zuivere beweegredenen en bedoelingen leren. Wat is mijn motief: Zeg ik dit uit wrok of uit liefde? Wat is mijn doel: Wil ik van de ander af zijn, of wil ik hem winnen? Op die twee vragen heb ik nog veel te leren, merk ik. Ik denk dat dit ook voor jou geldt. Kijk daar eens naar de komende tijd.
Tenslotte: God is Rechter. Hij alleen. Het oordeel is alleen aan Hem. Alleen bij Hem en zijn Zoon zijn straf en oordeel in goede handen. Laat die dan ook daar. Als wij maar elke dag terugkeren naar Hem. Dan kunnen we ook anderen tot voorbeeld zijn.