Amos 5,15

Lezen: Psalm 1 en Amos 5:14-15
Misschien zal dan de HEER… genade schenken. Amos 5:15

Hij houdt van me, hij houdt niet van me… Heb jij dat wel eens gedaan? Bloemblaadjes plukken, en dan hopen dat het laatste blaadje is: ‘Hij houdt van me’? Wat kan ons zo onzeker maken dan? Misschien ben je stiekem verliefd op iemand, zonder dat die ander het weet. Je hoopt dat het van twee kanten komt: dat hij of zij ook van jou houdt. Je hoopt dat je niet afgewezen wordt.
Bijzonder is dat we bij de HEER helemaal niet onzeker hoeven te zijn. Hij heeft gezegd dat Hij van ons houdt. Johannes 3:16 zegt het zelfs heel duidelijk: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Wie zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt komt niet beschaamd uit (Psalm 25:3). Bij Hem hoeft blaadjesplukken niet.
Maar als je naar ons, mensen, kijkt, dan krijg je een heel ander verhaal. Op ons kunnen mensen niet aan. Zelfs Gods eigen kinderen zoeken nog zo vaak het kwade in plaats van het goede. Amos zegt: “Stem af op de HEER. Haat wat Hij haat. Heb lief wat Hij liefheeft. Misschien zal Hij dan genade schenken.” Zou dat woord misschien iets zeggen over onzekerheid bij de HEER? Ik denk dat het juist iets zegt over hoe wij vaak doen. Aan de HEER ligt het niet. Alleen wij moeten ons aan Hem gewonnen blijven geven. Dat kan alleen als we Christus, de Rechtvaardige, in ons laten wonen.