Amos 5,21.23

Lezen: Amos 5:21-24
Ik heb een afkeer van jullie feesten… Bespaar mij het geluid van jullie liederen. Amos 5:21, 23

“Jullie erediensten verdraag ik niet. Ik walg van jullie gebeden. Ik kijk niet eens naar jullie gaven in de collecte.” Hoe kan dat nu, dat de HEER zulke dingen tegen zijn volk zegt?
God had zijn volk bevrijd uit de slavernij, tot leven met Hem. Om het goed te hebben met Hem en met elkaar. De feesten die God gaf vertellen van die bevrijding. De offers die Amos noemt gaan over leven als bevrijde kinderen van God. Samen leven van Gods goedheid, zorg, vergeving en zijn milde geven. Daar gaat een mens van zingen: “Loof de HEER, want Hij is goed!”
Maar het bizarre is dat Israël wel offert en zingt, maar niet als bevrijde mensen leeft. Hun brandoffer spreekt van toewijding, hun vredeoffer spreekt van vrede en samen delen, maar ze denken alleen aan zichzelf. Dan leef je in twee werelden: het alledaagse is voor ons, de sabbat of de zondag is voor de HEER. In de kerk doen we stichtelijk en vroom, maar meteen daarna leven we weer ons leven los van God. De HEER walgt niet van eredienst, maar wel van een schijnvertoning. Als de handen die je zondags vouwt en waarmee je zondags geeft, door de week alleen maar vuisten zijn of handen die nemen. Als je wilt leven op basis van zijn bevrijdende recht, maar intussen zelf onrecht pleegt. Jij kent jezelf hierin het beste. Zou de HEER jouw zingen op zondag verdragen?