Amos 9,13-15

Lezen: Amos 9:13-15
Ik zal hen terugplanten in hun grond. Amos 9:15

Het lijkt het beloofde land wel in het slot van Amos 9. Of het paradijs. Er komt een keer ten goede. Het land geeft zijn opbrengst. Verwoeste steden worden herbouwd. Je mag genieten van de vruchten van het land.
Het mooiste is vers 15 waar de HEER zegt: “Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven.” Een herplanting. Kerken lopen leeg. Kerkgebouwen moeten hun deuren sluiten. Soms wordt er een nieuwe kerk geplant. Maar hier spreekt Amos van een herplanting. De HEER zou zijn volk uit de beloofde grond halen en de ballingschap insturen. Maar dat zou niet het einde van het verhaal zijn. De HEER blijft eeuwig zijn verbond gedenken. Hij geeft ook terugkeer. Terugkeer naar Hem. En terugkeer naar het beloofde land. Weet je nog van dat boek Amos waar we de afgelopen tijd bij hebben stilgestaan? Heb je je ook geschaamd voor jezelf en je eigen zonden beleden? Heb je God gedankt dat Hij je God wil zijn, en jou eeuwig aan Zich wil verbinden?
God wil ook jou planten. In Christus (Heidelbergse Catechismus, Zondag 24). In zijn liefde (Efeze 3:17). In Jezus Christus vind je echt houvast. In Hem maakt God zijn al beloften waar. Hij is de Zaligmaker: In Hem vind je het ware geluk. Hij wil je meenemen naar het beloofde land: de nieuwe aarde. Hoe kun je wortelen in Hem? Door je thuis te vinden in Gods Woord.