beproefd geloofsvertrouwen (Marcus 1,13)

beproefd geloofsvertrouwen
Marcus 1,13
Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Ken jij perioden waarin je geloofsvertrouwen werd beproefd? Veertig dagen bleef Jezus in de woestijn. Daar werd Hij door Satan op de proef gesteld. Stuurt de Geest Hem dáár naar toe? Moet dát eerst?
Hij leefde er alleen te midden van de wilde dieren. Die aten Hem blijkbaar niet op. Net als de leeuwen die Daniël met rust lieten.
Engelen zorgden voor Hem. Volgens de evangelist Matteus was dat ná de periode van vasten en de verzoekingen die Hij moest ondergaan. Zeg maar toen Hij voor de proef was geslaagd.

Jezus werd verzocht of op de proef gesteld. De afloop is gunstig, maar de strijd zelf is hard. De eerste Adam werd verzocht in het paradijs, de tweede Adam in de woestijn.
Romeinen 5 zegt: “God maakt door alle beproevingen heen ons geloof sterker.” Dat is ook de weg die Jezus moest gaan!
Hebreeën 5 zegt: “Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij moest lijden.” Ook in de aanvechtingen.
Hebreeën 4 zegt: “Hij kan met ons meevoelen, want Hij is net als wij in elk opzicht op de proef gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.”

Wij leven niet meer in het paradijs, maar in de woestijn. Heer, als U volhield wil mij dan ook sterk maken midden in alle verzoekingen. Geef dat ik me niet uit het veld laat slaan. Geef dat ik alles in perspectief blijf zien: Hoe wilt U mijn geloofsvertrouwen hierdoor sterker maken? En als ik vloek ook daarin geef ik mij aan U. Want alleen bij U ben ik veilig.