blijven luisteren (Marcus 6,19-20)

blijven luisteren
Marcus 6,19-20
Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen.

Stel je voor: een dictator bouwt een rijk op voor zichzelf. Hij regeert met dreiging en geweld. Als iemand iets zegt dat hem niet bevalt, dan laat hij die persoon verdwijnen. Achter de tralies. Of hij laat hem vermoorden. Elke stem die zich tegen mij verheft moet in de kiem gesmoord worden.

Zo heeft koning Herodes Johannes de Doper achter de tralies laten verdwijnen. Johannes had kritiek op Herodes, omdat die de vrouw van zijn broer had afgepakt. Herodes pikt dat niet. En zijn nieuwe vrouw wil Johannes liever vandaag dan morgen dood hebben.

Maar wat gebeurt er? Koning Herodes neemt Johannes in bescherming tegen Herodias. Herodes laat Johannes steeds weer bij zich komen. Hij luistert graag naar hem. Ook al raakt hij steeds van slag door wat Johannes zegt. Er is iets in Herodes dat maakt dat hij Johannes steeds wil horen. Het lijkt een soort heel diep verlangen. Dat verlangen raakt hieraan dat Herodes weet dat Johannes een rechtvaardig en heilig man is.

Weten mensen dan heel diep van binnen wat waar en recht is? Heeft God dat in ons hart gelegd? Kunnen zelfs dictators daarnaar verlangen? Dat ze iets ruiken van de echte vrijheid: als ik rechtvaardig en heilig ben, dan vind ik pas het echte geluk? Waar vind ik dat? Herodes zou niet de eerste heidense vorst zijn die zich aan Gods genade en waarheid in Jezus gewonnen gaf! Wat weerhoudt Herodes?

En jij en ik? Wat zijn jouw diepste verlangens? Welke stap moet jij zetten naar echte vrijheid? Wat weerhoudt jou?