de basis voor een goede oogst (Marcus 4,3-9)

de basis voor een goede oogst
Marcus 4,3-9
Hij zei: ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Daar gaat de zaaier. Hij heeft zijn akker bewerkt. Die ligt er geschikt bij om het zaad te ontvangen. De zaaier draagt een buidel. Daarin zit graan. Dat graan gaat hij zaaien. De graankorrel ontkiemt. Er groeit een plantje. Het vormt wortels. Van de graankorrel zelf blijft niets over. Als het goed is groeit het plantje door tot een forse plant. Dan ontwikkelt zich een aar met nieuwe graankorrels. Het begon met één graankorrel. Straks levert die ene graankorrel een veelvoud aan graankorrels op.

Maar zo gaat het niet bij alle graankorrels. Een deel van het zaad valt op de weg. Daar kan het niet in de aarde dóórdringen. De aarde neemt het niet in zich op. De vogels komen en pikken het graan weg. Een ander deel valt op een dunne laag aarde op de harde rots. Het ontkiemt snel. Het wordt een plantje. Maar het plantje kan niet wortelen. Het zaad werd alleen oppervlakkig aanvaard. De jonge plant verschroeit door de zon. Er is ook zaad dat opgroeit tussen distels. Het ontkiemt wel. Maar de distels verstikken het. Alles wat je groter laat worden dan het gezaaide.

Toch is er ook zaad dat ontkiemt en groeit en vrucht draagt. Het veelvoudige zelfs. Zo kan het ook. Heb je dat gehoord? Als je goed geluisterd hebt, dan heb je ook gehoord wat het geheim daarvan is. Het geheim is dit: dat zaad valt in goede grond!

Straks komt de uitleg. Maar de basis is: ben ik goede grond?