de bevestiging in het ambt (Marcus 1,10)

de bevestiging in het ambt
Marcus 1,10
Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.

Er zijn taken die je prima zelf kunt uitvoeren als je gezond bent van lijf en leden. Met grasmaaien red ik me prima. Heerlijk buitenwerk. Er zijn ook klussen waar je hulp bij nodig hebt. Omdat het voor jou alleen fysiek te zwaar is. Als je in de zorg werkt en je helpt een lijvige patiƫnt in bed bijvoorbeeld. Of je hebt hulp nodig omdat je iets niet begrijpt.

Jezus is de Zoon van God en de hoogste Heer. Maar Hij krijgt ook een helper. Jezus noemt de heilige Geest ergens de Helper. Hij weet uit ervaring wat dat betekent.

Jezus staat aan het begin van zijn publieke taakuitvoering. Vandaag wordt Hij bevestigd in het ambt. In de tijd van het oude testament werden profeet, priester en koning gezalfd met olie. Als teken dat God de Heer hen de heilige Geest gaf om hen bekwaam te maken voor hun werk. Jezus ontvangt rechtstreeks de heilige Geest.

Marcus vertelt wat Jezus ziet. Hij zag de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. Jezus mag zich bemoedigd weten: Ik sta er niet alleen voor. De Vader stuurt Mij, de Geest helpt Mij, samen staan we achter Gods plan dat Ik ga uitvoeren.

Er zijn kerken waar mensen die leidinggevende taken op zich nemen de handen opgelegd krijgen. Met een gebed om de hulp van de heilige Geest. Trouwens: iedereen die op Jezus vertrouwt ontvangt de Geest. Zo mogen ook wij ons bemoedigd weten: leven als kind van God, daar staan we niet alleen voor: Jezus helpt ons vanuit de hemel en de heilige Geest vanuit ons hart.