de eerste zendeling (Marcus 5,18-20)

de eerste zendeling
Marcus 5,18-20
Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’ De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Wie was de eerste zendeling in Nederland? Bonifatius wordt vaak als eerste genoemd, maar vóór hem werkte Willibrord hier, en vóór Willibrord had je Wilfrid. Om maar wat namen te noemen.

Wie was de eerste zendeling in het gebied van de tienstedenbond, de Dekapolis? Dat is de man die door Jezus is bevrijd van een legioen demonen. De bewoners van die streek vragen Jezus te vertrekken. Hij doet het. Maar Hij laat hen niet alleen achter. Met zichzelf, hun cultuur, hun goden en met kwade machten die doen alsof de hele wereld van hen is. Jezus stuurt een zendeling. Paulus is niet de eerste apostel van de heidenen. Deze ex-bezetene gaat hem voor.

Jezus zendt hem naar huis, naar zijn eigen mensen: blijkbaar naar zijn vrouw en kinderen, familie en stadgenoten. Wat een ontzagwekkend weerzien! Verhoudingen mogen weer groeien naar herstel. Het geheim daarvan is God die zich over ons ontfermt door Jezus!

Heb jij wel eens ontferming ontvangen? Als je ontferming hebt ontvangen, dan kun je ook ontferming leren geven. Elke keer als deze man terug gaat naar Jezus’ ontferming voor hem, kan hij dat op zijn beurt doorgeven naar zijn naaste geliefden.

Deze man doet meer dan Jezus zei. Hij gaat niet alleen naar zijn eigen huis, hij gaat in de hele regio bekend maken wat Jezus voor hem heeft gedaan. Gods ontferming door Jezus is niet voor mij alleen, God wil dat alle mensen de waarheid leren kennen.

De mensen staan verbaasd. Als verbazing alles is, dat lijkt teleurstellend. Maar Jezus zaait door deze man Gods Woord in deze regio. Later ontstaan er bloeiende kerken. Op grond van Gods barmhartigheid door Jezus.