de Farizeeën en het 5e gebod (Marcus 7,9-13)

de Farizeeën en het 5e gebod
Marcus 7,9-13
En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’

Als je ouders oud en hulpbehoevend worden, wat doe je dan? Ik ken veel voorbeelden van liefde en trouw van kinderen naar hun ouders toe. En kleinkinderen naar hun grootouders. Belangeloos. Voor hen is het een vorm waarin ze hun liefde naar hun ouders kwijt kunnen.

De Farizeeën en de Schriftgeleerden uit Jeruzalem proberen Jezus te betrappen op een fout. Het lijkt er op dat ze beet hebben bij het 5e gebod: Jezus’ leerlingen houden zich niet aan de overleveringen van de ouden. Dat is respectloos naar de ouden. Hoe kan Jezus dat toestaan?

Maar Jezus zegt: “Jullie maken de geboden van God ongeldig door middel van jullie tradities.” God heeft door Mozes gezegd: Toon eerbied voor uw vader of moeder. Wie zijn vader of moeder vervloekt moet ter dood gebracht worden. Maar de Farizeeën en Schriftgeleerden zetten daar een ander gebod tegenover. Ze zetten hun bezit niet in om daarmee hun ouders helpen. Ze zeggen van hun geld en goed: het is aan Gód gewijd. Dan hoeven ze het niet aan hun ouders te geven. In feite houden ze het dan voor zichzelf.

Het lijkt vroom: dit is gewijd aan God. Maar Jezus zegt: je eert God dóór je ouders te eren!
Wat die Farizeeën en Schriftgeleerden doen is niet God eren. Het is gewoon aso: je ouders niet willen helpen. Het voor jezelf willen houden. Zo ontkrachten ze het Woord van God door hun mensenregels. Dus die leiders zijn gewoon hebzuchtig en asociaal. Wat een ontmaskering. Dat is heel iets anders dan de vroomheid die ze voorwenden. Jezus rukt hen hun toneelmasker af. Au dat doet zeer.