de grote verdrukking (Marcus 13,14-20)

de grote verdrukking
Marcus 13,14-20
Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort.

De kerk van Jezus is een lijdende kerk. Misschien leef jij in een land waar je vrij naar de kerk kunt gaan. Waar je niet gearresteerd wordt als je andere mensen van Jezus vertelt. Maar er zijn niet twee soorten kerken van de Heer, lijdende kerken en niet lijdende kerken. Samen zijn we de lijdende kerk. Omdat we van Jezus zijn. En als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee.

Jezus kondigt een grote verdrukking aan voor zijn kerk. Die verdrukking begint na de verwoesting van de tempel. De verwoesting van de tempel is in zicht als de tempel wordt ontwijd. De profeet Daniël had het al aangekondigd: de tempel van God zal worden ontwijd door een verwoesting brengende gruwel. De hele dienst aan God wordt verwoest. Jezus zegt: vlucht dan naar de bergen. Dat deden de mensen in die tijd ook.

Maar de verdrukkingen houden niet na een poos weer op. Sinds de tempel in puin ligt blijft de verdrukking. Een ongekende vervolging! Het oude volk van Gods verbond, het volk van de Joden, heeft dat steeds weer ondervonden. Jezus verbindt die oude profetie van Daniël ook aan zijn leerlingen: jullie staat verschrikkelijk lijden te wachten.

Er komt een tijd van grote verdrukkingen. Met verschrikkingen die er nooit eerder zijn geweest. Die ook nooit meer zullen komen. In die tijd van grote verdrukkingen leven wij nu. Die tijd is pas voorbij als Jezus terugkomt. Hoe kunnen we volhouden? God kort de dagen in. Elke keer als er vervolgingen uitbreken zal God die ook weer een halt toeroepen. Vervolgers hebben niet het eeuwige leven. Het zal nooit zover komen dat Gods licht op aarde wordt gedoofd.