De grote watervloed (Genesis 7,17-24)

Genesis 7,17-24
De grote watervloed
17 De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18 Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. 19 Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. 20 Tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. 21 Alles wat op aarde leefde, kwam om: de kruipende en de krioelende dieren, de vogels, het vee, de wilde dieren, en ook alle mensen. 22 Alles wat op het land leefde en waarin levensadem was vond de dood. 23 Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 24 Honderdvijftig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt.

Ons klimaat warmt op. Daardoor stijgt de zeespiegel. In de 20e eeuw was dat met 20 centimeter. In deze eeuw gaat de stijging gewoon door. Wat betekent dat voor Nederland? Uiteindelijk worden dijken kwetsbaarder. Ze zullen eerder doorbreken. Uiterwaarden zullen onderlopen. Hoe bewoonbaar zal ons land in de toekomst zijn?

Bij de zondvloed stegen de wateren ongekend hoog. Veertig dagen en achten lang stroomde het water uit alle bronnen van beneden, en kwam het water met bakken uit de lucht. Stap voor stap worden we meegenomen in deze geschiedenis: het water steeg, het water steeg sterk, het water steeg enorm, het water steeg tot ongeveer 7 meter boven de bergen. Wat een water. Wat een waterdruk. Geen wonder dat alles wat op aarde leefde omkwam. Alle dieren, alle mensen, alles met levensadem, alles.

Tegelijk is daar de ark. Het stijgende water heeft gevolgen voor de ark: het water tilde de ark op: de ark kwam los van de aarde. Zien Noach en zijn gezin dat? In elk geval hebben ze het gevoeld. Het water steeg hoger en hoger, de ark dreef op het water. Ik lees niets van een roer en van zeilen. Dreef de ark stuurlos rond? God stond aan het roer! God beschermde de ark. God had redding beloofd door de ark. Daarom hoefde ze niet bang te zijn: We zijn los. We drijven. Er is geen lek. Er komt geen water binnen. De ark houdt het.

De mensen en de dieren in de ark zijn volledig afhankelijk van God. Dat waren ze altijd al. Maar midden in de woeste golven van het water kunnen ze er echt niet om heen: onze hoop en onze hulp is alleen in de Naam van de Heer.