De hemelse rechter zwijgt voor de aardse rechter. (Marcus 15,1-4)

De hemelse rechter zwijgt voor de aardse rechter.
Marcus 15,1-4
’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus.

Als je vals beschuldigd wordt, dan laat je dat toch niet over je heen komen? Straks veroordeelt de rechter je nog ten onrechte. Zit jij voor jaren achter de tralies. Dat doe je echt niet voor de lol om later een grote schadeclaim te kunnen indienen. Als je ten onrechte jaren vastgezeten hebt kan dat je leven lang op je blijven drukken. Als je ten onrechte de dóódstraf krijgt dat is helemáál onomkeerbaar.

Pilatus is heel anders gewend dan zwijgende mensen die een doodvonnis tegemoet gaan. Er zijn mensen die schelden en er zijn mensen die smeken. Waarom doen ze dat? Ze hopen op gratie! Er is één die beschikt over gratie. Dat is in dit geval de rechter Pontius Pilatus. Misschien kunnen ze hem bewegen hen toch nog vrij te laten.

Jezus brengt niets in tegen de beschuldiging die tegen Hem wordt ingebracht. Die beschuldiging luidt niet: Hij zegt dat Hij Gods Zoon is. Daar kunnen de Joden niks mee bij de heiden Pilatus. Ze maken er een politieke beschuldiging van: Jezus zegt dat Hij de koning van de Joden is. Dat is concurrentie voor de Romeinen. Die zijn hier de baas. De Joden spelen een spel. Met de Romeinen onder één hoedje tegen Jezus. Daar doet Jezus niet aan mee.

Maar er is meer. Jezus zwijgt niet alleen omdat de Joden toneelspelen. Jezus zwijgt ook omdat Pilatus toneelspeelt. Het lijkt alsof Jezus voor gratie bij Pilatus moet zijn. De werkelijkheid is dat Pilatus voor gratie bij Jezus moet zijn. Doe je masker af en vraag de hemelse Rechter om genade!