de hoeksteen (Marcus 12,10-12)

de hoeksteen
Marcus 12,10-12
Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’ Daarop wilden ze hem gevangennemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.

Een hoeksteen in de Bijbel is een steen die hoort bij een fundering van een gebouw. Het is de belangrijkste steen van de fundering. Het hele gebouw rust er op. Volgens sommigen kan het ook een topsteen zijn. Dat is de middelste steen boven in een boogconstructie. Op die steen staat de meeste druk. De boog staat of valt dankzij hem.

Bij het aanleggen van een fundering of een boog gebruikten de werklieden stenen. Als er een slechte steen tussen zat dan gooiden ze die weg. Ze keurden hem af: deze is niet geschikt voor gebruik. Op zo’n manier gaan de hogepriesters, Schriftgeleerden en oudsten met Jezus om. Ze laten niet alleen afkeurende blikken zien en afkeurende geluiden horen. Ze willen Hem ook uit de weg ruimen. Niemand van het volk mag meer op Hem bouwen, in figuurlijke zin.

Hoe stel jij je op tegenover Jezus? Dat is een fundamentele vraag. Erken je Hem als Gods Zoon? Of wijs je Hem af en wil je Hem nooit meer zien? En welke ruimte geef je anderen om wel op Jezus te bouwen? Kijk niet alleen naar de Joodse leiders in die dagen. Kijk vooral naar God. De steen die de bouwlieden afkeurden is de hoeksteen geworden. Daar zorgde God voor. God kiest de afgekeurde Jezus uit. God geeft Hem de belangrijkste plek. Jezus zal naast God op de troon zitten en met God, zijn Vader, regeren. God zegt niet: Ik wil Jezus nooit meer zien. Hij wil Hem juist voor altijd bij zich hebben. Als zijn geliefde Zoon.

God wil ook jou altijd bij zich hebben. Dat kan niet als je Jezus nooit meer wilt zien, maar alleen als je je vertrouwen stelt op Hem.