De laatste rechter sterft. (Marcus 14,55-65)

De laatste rechter sterft.
Marcus 14,55-65
De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet; want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: ‘We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’ Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen; ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem: ‘Profeteer nu maar!’, en ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen.

Wanneer is er een rechtszaak? Als iemand een misdrijf gepleegd heeft komt er een rechtszaak tegen de verdachte. Soms gaat het andersom. Mensen willen van iemand af. Ze zetten voor de schijn een rechtszaak op. Met valse aanklachten. Ze laten die persoon veroordelen. Hij verdwijnt achter de tralies of wordt de dood ingejaagd.

Zoals bij dat laatste, zó gaat de rechtszaak tegen Jezus. Alleen: het lukt hen niet om een aanklacht te vinden. Eén waarmee ze Jezus ter dood kunnen veroordelen. Dan zijn er een paar die een getuigenis hebben dat hetzelfde lijkt. Een vals getuigenis. Dat wel. Jezus had niet gezegd dat Hij zelf de tempel zou afbreken. Maar hoe kan Jezus een niet door ménsenhanden gemaakte tempel bouwen? Hij is God niet! Dat denken zij. Maar ook deze getuigenissen krijgen ze niet kloppend.

Dan moet het hoge woord er uit. De hogepriester kan niet om de kernvraag hen: “U, bent U de Messias, de Zoon van de Gezegende?” Jezus erkent het volmondig. Hij zegt: “Ik ben.” En Hij wijst op zijn komst als Rechter. De laatste Rechter. De hogepriesters en het Sanhedrin zijn aardse rechters. Jezus zal komen als laatste rechter.

De laatste rechter moet dood! Dat betekent het einde van het recht! Arme mensen die op aarde wonen! Behalve als de laatste Rechter vrijwillig al ons onrecht op zich neemt, gaat boeten voor ons in de plaats, en door zijn dood ons weer recht voor God zet! Goede Vrijdag is goed als je dat cadeau van Hem aanneemt. Als je deze Jezus toelaat in je leven. Dan zal Hij ook beginnen door jou heen iets van zijn recht te laten zien. Midden in alle onrecht en gebrokenheid.