de maat waarmee je luistert (Marcus 4,24-25)

de maat waarmee je luistert
Marcus 4,24-25
Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’

Met een meetlint kun je van alles meten. Een kast, een tafel, een boekenplank. Mensen kun je ook meten. Vroeger ging iemand voor een pak naar de kleermaker. Die nam hem dan de maat. Dat is in letterlijke zin iemand meten. Iemand de maat nemen kan ook in figuurlijke zin. Dat heeft gauw een negatieve klank. Maar in letterlijk meten op zich zit niets negatiefs.

Jezus heeft het over horen of luisteren. Stel je voor dat je voor school een luistertest hebt. Als je bij een luistertest je oren dicht houdt, dan kun je de vragen niet beantwoorden en krijg je een onvoldoende. Hoe beter je luistert, hoe meer je in staat bent de vragen te beantwoorden.

Jezus neemt ons geen test af. Maar als Hij spreekt dan komt het wel aan op luisteren! Daar zit ook iets van een maat in. Jezus leert ons dit: de mate waarin je luistert heeft onmiddellijke gevolgen voor de mate waarin je ontvangt! Stop je je oren dicht, dan ontvang je niets. Luister je half, dan ontvang je maar de helft! Luister je helemaal, dan ontvang je helemaal. Dan krijg je zelfs nog meer!

Jezus komt met Gods woorden. Als je je ontvankelijk voor Hem opstelt, dan zul je ontdekken dat het goede nieuws van God nog veel rijker is dan je ooit had gedacht. Je ontvangt meer goeds dan je ooit had durven dromen. Maar luister je niet, dan ontvang je niets en heb je niets. Je raakt juist alles kwijt.