de vrouw van een ander (Marcus 6,17-18)

de vrouw van een ander
Marcus 6,17-18
Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: ‘U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer.’

Herodes neemt de vrouw van een ander. Heb jij wel eens de vrouw of de man van een ander willen hebben? Lijkt die jou een veel betere huwelijkskandidaat? Wil ze meewerken? Maar wat vindt die ander ervan? Filippus raakt zijn eigen vrouw kwijt. Aan zijn eigen broer nog wel. Dat is toch hemeltergend?

Er is veel leed in de wereld. Juist op het gebied van relaties. Gebroken huwelijken. Heel veel pijn. Kinderen die de dupe zijn. Veel van wat kapot is wordt hier op aarde niet weer heel. Wie zou niet wensen dat we al die ellende hadden kunnen voorkómen?

Johannes de Doper heeft Koning Herodes aangesproken op zijn leefwijze. Herodes is een buitenlandse koning. De Romeinen hebben hem als koning aangesteld. Johannes is een profeet van God. Hij gaat met Gods boodschap ook naar deze heidense koning. Of je God erkent of niet, Gods leefregels gelden voor alle mensen. Ze zijn ook goed voor alle mensen. Hield iedereen zich daar maar aan. Dan zou het hier op aarde totaal anders zijn dan nu.

God de Heer is 100% liefdevol en trouw. Zo is Hij naar ons. Dat wil Hij ook ons leren. Het huwelijk is de tuin waarin je dat ten uitvoer mag brengen. En uitstralen. Liefde en trouw tussen één man en één vrouw als voorbeeld voor iedereen. Jezus wil in ons komen om ons dat te leren.

Jouw man of jouw vrouw is de mooiste voor jou. Merk je verlangens naar een ander? Kijk dan nog eens goed naar je eigen man of vrouw. Kijk door de ogen van God. Ontvang Gods liefde in Jezus en geef die door.