De zoon van de aardse vader of de zoon van de hemelse Vader. (Marcus 15,6-15)

De zoon van de aardse vader of de zoon van de hemelse Vader.
Marcus 15,6-15
Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen ze. Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’ Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

In een land komt een nieuw staatshoofd aan de macht. Het is een feestelijk gebeuren. Ter gelegenheid van zijn aantreden krijgt een aantal gevangenen gratie. Ze worden vrijgelaten. In veel landen bestaat zo’n gewoonte. Bij ernstige misdrijven is er veel minder kans op gratie.

Pilatus weet dat Jezus onschuldig is. De Joden weten dat ook. Pilatus beseft heel goed dat zij Jezus hebben uitgeleverd uit afgunst. Pilatus heeft de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Een grote groep vraagt daarom. Vraagt die grote groep om vrijlating van Jézus? Maar opeens is Barabbas daar. Een moordenaar. De hogepriesters hitsen het volk op: “Zeg dat Pilatus Barabbas vrij moet laten!”

Als je kijkt naar de gepleegde misdaden dan zou je verwachten dat de mensen willen dat Jezus vrij komt. Jezus heeft niks verkeerds gedaan. Barabbas heeft gemoord. Maar het volk kiest voor Barabbas.

De naam Barabbas betekent: zoon van de vader. Hier wordt de zoon van de aardse vader tegenover de zoon van de hemelse Vader gezet. De schuldige zoon van de aardse vader moet vrij. De onschuldige Zoon van de hemelse Vader moet dood. Dat is de omgekeerde wereld. Hier blijkt wat er van nature in ons hart zit sinds onze opstand tegen God: wij werken God uit ons leven. Wij staan op één lijn met Barabbas. Maar Jezus vraagt geen gratie. Zijn dood is de weg waarlangs Hij onze misdaden op zich neemt en aan ons het leven terug wil geven.