drie getuigen (Marcus 9,4-8)

drie getuigen
Marcus 9,4-8
Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Als er een rechtszaak is, dan zijn daar getuigen bij. Mensen aan wie onrecht is gedaan vertellen wat hen is aangedaan. Of ooggetuigen vertellen wat ze hebben gezien. Eén getuige is niet genoeg. De Bijbel zegt dat op het getuigenis van twee of drie getuigen een zaak rechtsgeldig is. Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee een berg op. Drie getuigen.

Maar zij zijn niet de enige drie getuigen. Petrus, Jakobus en Johannes worden getuigen van drie andere getuigen die optreden: ze zien Elia en Mozes, en ze horen de stem van God de Vader vanuit een wolk.
Mozes en Elia vertegenwoordigen de wet en de profeten. Als zij aan de discipelen verschijnen en spreken met Jezus in een blinkend licht, dan bevestigen ze Jezus’ identiteit. Jezus is de Redder die in het oude testament beloofd is. Hij die komen zou is hier.
Alsof die bevestiging niet genoeg is klinkt ook de stem van God de Vader uit een wolk. God verscheen meer dan eens vol majesteit in een wolk. God zegt van Jezus: “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem.”

Waarom zijn er drie getuigen nodig? Is Jezus de Messias zo omstreden? Geloven de mensen Hem zelf niet? Dat is precies het geval. Daarbij is één punt vooral het zere punt: welke vader en rechter laat nu zijn onschuldige zoon sterven als een misdadiger, om schuldige mensen te redden en aan hen het leven te geven? Daar vertelde Jezus zes dagen geleden van. Tot bij ons vandaag toe is dat een struikelblok voor veel mensen om God te vertrouwen. Maar Mozes en Elia en God de Vader zelf getuigen dat Jezus deze weg moest gaan, en dat jij als je wilt leven, moet luisteren naar Jezus.