Een krachtig sterven. (Marcus 15,33-39)

Een krachtig sterven.
Marcus 15,33-39
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Als iemand sterft in de kracht van zijn leven dan is dat vaak onverwacht. Anders dan bij een erge ziekte en een lang ziekbed. Dat kan de sterkste mensen slopen. Je herkent je geliefde haast niet meer. Hij of zij was altijd zo sterk.

Jezus’ sterven is bijzonder. Als je wordt gekruisigd dan sterf je een wrede dood. Je verliest bloed door de grote spijkers waarmee je bent vastgespijkerd. Je hangt in een positie waarin je jezelf moet oprichten om adem te halen. Maar als je dat doet, dan verga je van de pijn. Het is een worsteling. Totdat je geen kracht meer hebt om je op te richten. Dan stik je.

Het wordt drie uur lang aardedonker. Aan het eind daarvan roept Jezus met luide stem: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Kort daarna roept Jezus luid, een schreeuw, en dan geeft Hij de geest.

Deze mens sterft niet aan het eind van zijn latijn. Deze mens sterft in de kracht van zijn leven. De dood is Hem niet de baas. In een ongelijke strijd die Hij moest verliezen. Hij legt zelf zijn geest in Vaders handen. Als Hij klaar is met zijn opdracht om voor mensen in de plaats te lijden. Zo sterft Hij. Als de Romeinse hoofdman Jezus op deze manier ziet sterven, dan dringt de waarheid in een flits tot hem door: Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.

Als Jezus zo lijdt en sterft voor ons, dan biedt Hij ons hoop bij al onze sterfbedden. In de kracht van ons leven. Of na een lang ziekbed. Eén mens is de dood de baas. Schuil bij Hem. Dan kan de dood ook jou niet houden.