Eens komt de grote zomer. (Marcus 13,28-32)

Eens komt de grote zomer.
Marcus 13,28-32
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.

Op de website Nature Today vind je een schat aan gegevens over de natuur in ons land. Je kunt ook eerste waarnemingen per kalenderjaar bekijken en doorgeven. De eerste zwaluw. Het eerste oranjetipje. De eerste bladontplooiing van de witte paardenkastanje. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar elk land heeft zijn natuurkenmerken voor een doorbrekend voorjaar of een nieuw seizoen.

Jezus wijst op de vijgenboom. Als de bladontplooiing daarvan op gang komt weet men dat de zomer in aantocht is. Dat beeld verbindt Jezus aan het einde. Als Hij al zijn leerlingen zal verzamelen. De dag van de grote oogst.

Er zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. Oorlogen en natuurrampen. Geloofsvervolging. De generatie tegen wie Jezus spreekt zal met al dit soort dingen al te maken krijgen. Ook alle generaties na hen. Misschien denken Jezus’ leerlingen dan: onze situatie is uitzichtloos. Maar laat ze dan denken aan het beeld van de vijgenboom. Hij schiet in blad. De zomer komt. Net zo zeker zijn alle gebeurtenissen die Jezus aankondigde voorboden van het einde. Het einde van het lijden. Het begin van een nieuw seizoen. Ja het begin van een heel nieuwe tijd. Als Jezus terugkomt.

Dat Jezus terugkomt is zeker. Wanneer Jezus terugkomt weet niemand behalve zijn Vader. Ik denk aan een lied: “Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.” Wil jij voor altijd daar bij God en Jezus zijn? Vertrouw dan nu op alles wat Jezus zegt