eerst de lijdensweg gaan (Marcus 10,35-40)

eerst de lijdensweg gaan
Marcus 10,35-40
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

Stel je voor dat je een nieuwe heup krijgt. Je droomt er van dat straks de pijn weg is en dat je weer loopt als een haas. Voor je idee ben je al zover. Maar dan vergeet je dat je na je operatie eerst een traject nodig hebt van revalidatie. Reken maar in maanden of een halfjaar. Zeker als je spieren ook nog opgerekt zijn. Dat is ook pijnlijk. Straks kun je weer soepel en zonder pijn lopen, maar eerst heb je het revalidatietraject te gaan.

Iets in die trant speelt bij Jakobus en Johannes. Jezus heeft gezegd dat ze beloond zullen worden voor het volgen van Hem. Volgens Matteus heeft Jezus gezegd dat ze op tronen zullen zitten. De tussenzin over vervolging slaan Jakobus en Johannes over. Regeren met Jezus, daar werken ze graag aan mee. Jezus heeft zojuist verteld dat Hij zal lijden en dan op de derde dag opstaan. Dat opstaan is machtig! Wat mogen wij dan voor U betekenen?

Maar zoals het met Jezus zelf gaat, zo gaat het ook met ons. Met Jezus regeren komt echt. Maar Jezus moet eerst zijn weg van lijden uitlopen. De beker van Gods woede over onze tekorten helemaal leegdrinken. Onschuldig ondergedompeld worden voor onze schuld. Wil je leerling van Jezus zijn? Dan neemt Hij je mee in zijn glorie. Maar eerst neemt Hij je mee in lijden om zijn Naam.

Revalideren voor een nieuwe heup dat lukt ons nog wel. Nou ja, dat kunnen we ook alleen met hulp van God. Maar delen in Jezus’ lijden dat kunnen we echt niet. Jezus zegt ook niet dat ze het kunnen. Ze zullen er in delen. Maar dat houden ze alleen vol in zijn kracht!