familiebedrijf (Marcus 1,19-20)

familiebedrijf
Marcus 1,19-20
Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Rond het meer van Galilea leefden veel mensen van de visserij. Vissersbedrijven en vissersboten gingen over van vader op zoon. Zebedeüs is aan het werk op zijn boot met twee zonen en een stel dagloners. Als je dagloners inhuurt lopen de zaken goed. Maar zijn zónen zijn zijn trots. Later zullen ze hem opvolgen.

Opeens komt er een Joodse leermeester langs die de beide zonen roept. Zij stappen uit de boot en volgen Hem. Ze laten hun vader achter en de dagloners en het hele bedrijf. Het is een familiebedrijf. Wie zal de vader opvolgen dan? Wat vindt de vader ervan dat ze hem in de steek laten? Of is het voor hem een eer dat ze Jezus volgen? Maar hoe komt het met het bedrijf dan? Moeten dagloners dat overnemen?

Blijkbaar is Jezus volgen meer rendabel dan een gezond vissersbedrijf! Winstgevend voor wie? Jezus volgen is winstgevend voor het koninkrijk van God!

Wat ben ík bereid achter te laten voor Jezus? John Piper schreef een boek met als titel ‘Don’t Waste Your Life.’ In de Nederlandse vertaling heet het: ‘Verspil je leven niet… maar laat het waardevol zijn.’ Op de achterflap staat: “Je kunt een keurig leven leiden en het toch verknoeien… Maar als je hartstochtelijk leeft voor Jezus Christus en zijn zaak, en daarvoor risico’s neemt, zul je een geluk vinden waarvan je het bestaan niet kon vermoeden.”

God laat mensen deel uitmaken van zijn bedrijf. Het grootste familiebedrijf. Vader en Zoon zwaaien er de scepter. Wat een eer als je mag leven en werken voor Gods Koninkrijk. Heer, help me om uw koninkrijk voorop te zetten en hartstochtelijk te leven voor Jezus en zijn zaak. Amen