galgenmaal (Marcus 14,12-16)

galgenmaal
Marcus 14,12-16
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Er zijn landen waar de doodstraf nog van kracht is. In veel van zulke landen krijgt iemand die ter dood veroordeeld is de dag vóór zijn terechtstelling een maaltijd aangeboden. Het zogenaamde galgenmaal. Terdoodveroordeelden hebben zelf inspraak in wat ze dan willen eten of drinken. Dat is wel gebonden aan bepaalde regels. Hun laatste maaltijd is vaak in het publiek, net als de terechtstelling.

Jezus’ leerlingen vragen waar Hij het Pesachmaal wil vieren. Waar zij de voorbereidingen daarvoor kunnen treffen. Jezus geeft hen aanwijzingen daarvoor. Hij stuurt twee leerlingen op pad. Een man met een kruik zal hen voorgaan naar het huis waar ze het Pesachmaal gaan vieren. De eigenaar van dat huis heeft een grote bovenzaal ingericht. Alles staat klaar. De twee leerlingen kunnen dan het Pesachmaal klaarmaken. Zo gebeurt het precies.

Jezus gaat met zijn twaalf naaste leerlingen eten op de dag voordat Hij wordt gekruisigd. Hij eet met zijn leerlingen het Pascha. Als het Pesachlam wordt geslacht eet Jezus zijn galgenmaal. Zijn naaste leerlingen zijn getuigen daarvan.

Het Pesachmaal vertelt van het lam dat sterft voor mensen in de plaats. Bij de uittocht uit Egypte werd het bloed van het lam op de deurposten van de Israëlieten gesmeerd. Achter dat bloed zijn ze veilig. Zo zal Jezus zijn leven geven en zijn bloed laten vloeien om aan mensen het leven te geven. Deze man die morgen sterft is onschuldig. Hij geeft zijn leven voor jou. Hij nodigt je aan tafel. Om Hem te gedenken.