geloofsvervolging (Marcus 13,9-13)

geloofsvervolging
Marcus 13,9-13
Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Open Doors is een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen wereldwijd. Elk jaar publiceert Open Doors een ranglijst over in welke landen christenen het meest worden vervolgd. Ook andere religieuze groepen of minderheden kunnen met vervolging te maken krijgen.

In de vervolging van de christelijke kerk gaat het om de Naam en de Persoon van Jezus Christus. Christenen zelf zijn niet zozeer een bedreiging. Jezus is een bedreiging. Alles wat aan Hem herinnert moet uitgewist worden. Dat zie je in de tijd dat Jezus deze toespraak houdt. Jezus moet van de aardbodem verdwijnen. Nog even en ze hangen Hem aan een kruis.

Jezus vertelt zijn leerlingen voordat het zover is, dat deze haat tegen Jezus hen ook zal treffen. Zij zullen voor de rechter worden gesleept, in synagogen gegeseld, ze zullen worden aangeklaagd. Zelfs door bloedeigen familie. Vandaag nog. Iemand die christen werd zei: “Voor mijn familie ben ik dood.” In de tijd dat de tempel verwoest is zal die vervolging in volle hevigheid losbarsten. Dat is het vervolg van de weeën.

Maar Jezus bemoedigt zijn leerlingen vooraf. God geeft zijn kinderen door die aanvallen de gelegenheid om van Jezus te getuigen. Op plaatsen en bij mensen waar ze anders nooit zouden komen. De heilige Geest zal hen leren wat ze moeten zeggen. Van God mogen ze volharding vragen tot het eind. En: niemand kan de verspreiding van Gods goede nieuws stoppen. Alle volken zullen ervan horen. Niet ondanks de vervolging, maar juist door die vervolging heen.