Generaties (Genesis 5,4-5)

Genesis 5,4-5
Generaties
4 Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5 In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

Adams dagen zijn geteld: 800 jaar nadat hij Set had verwekt sterft hij.
Adam blijft niet eeuwig op deze aarde leven. Hij is immers een sterfelijk mens geworden.

De dagen van Adam worden op twee manieren geteld.
De eerste manier van tellen is: ‘Vanaf dat Adam zijn zoon Set heeft verwekt.’ Zoon Set is de volgende in de lijn van ‘het zaad van de vrouw’ uit Genesis 3,15.
De tweede manier van tellen is: ‘Al de dagen die Adam heeft geleefd.’ Dat is vanaf dat God hem schiep.
Waarom twee tellingen? Mensen tellen hun dagen vanaf belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld in de Bijbel: ‘Zoveel jaar na de grote aardbeving’. Of bij onze jaartelling: ‘Zoveel jaar vóór of na de geboorte van Christus’.

Blijkbaar was het verwekken van de opvolger van Adams stamlijn belangrijk. De NBV21 vertaling zegt: ‘na de geboorte van Set’. Maar eigenlijk zegt Genesis 5,4: ‘nadat Adam Set had verwekt’. Dus de verwekking is ijkpunt, niet de geboorte, hoe belangrijk die laatste ook is. Je bent er niet pas als je geboren bent. Jouw bestaan begint als je verwekt bent. Zoals Adam bestond vanaf het moment dat God hem schiep, zo bestond Set vanaf het moment dat Adam hem verwekt had. Vergeet dat nooit: je bent mens vanaf het eerste begin.

In totaal leefde Adam 930 jaar. Bijna 1000 jaar! Wij vinden 100 jaar al oud. Maar de tijd dat Adam op aarde leefde was de begintijd. Vóór de zondvloed. Adam verwekte zonen en dochters. Er komen steeds meer mensen op aarde. Ondanks de zondeval gaat Gods zegen door: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk’. Dat is genade. God blijft leven geven.