Genesis 1,2 Woest en leeg

Woest en leeg
Genesis 1,2
De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. (HSV)

Als je een schilderij maakt, dan heb je niet in één seconde het eindresultaat op je doek. Eerst is je doek leeg. Dan breng je een grondlaag aan. Daarna bouw je je schilderij stap voor stap op.

Hoe zou God de hemel en de aarde maken? Wat denk je? Zou Hij aan één woord genoeg hebben en alles in één seconde helemaal af hebben? Dat kán Hij wel. Hij is God! Maar Hij dóet het niet. Als God de hemel en de aarde maakt, dan werkt Hij in stappen.

In het begin is de aarde woest en doods, of leeg. Het is niet zo dat die aarde er al was, en dat God toen dacht: Ik ga daar iets moois van maken. Nee, God schiep de hemel en de aarde. Maar blijkbaar heeft God eerst een lege aarde gemaakt. Met een watervloed over de aarde.

Met een groep theologiestudenten maakte ik eens een studiereis naar Hongarije. We bezochten toen ook de Puszta, de Grote Vlakte. Dat is het grootste ononderbroken grasland van Europa. Eén van onze Hongaarse vrienden zei: “Dat woord ‘puszta’ staat ook in Genesis 1.” Hij dacht aan deze woorden: “De aarde was woest en leeg.” Voor het woord ‘leeg’ staat in de Hongaarse Bijbel: puszta. Het woord ‘puszta’ wordt ook vertaald als ‘puur’.

De aarde was woest en leeg. Vormloos en leeg, kun je ook zeggen. God had wel een plan, maar Hij had dat nog niet verder uitgewerkt. Maar de Geest van God zweefde boven het water. Straks zal God door zijn Woord en zijn Geest de aarde vormgeven.