Genesis 1,20-23 De eerste dieren: dieren in het water en in de lucht

De eerste dieren: dieren in het water en in de lucht
Genesis 1,20-23
20 God zei: ‘Laat het water wemelen van levende wezens, en laten er boven de aarde, langs het hemelgewelf, vogels vliegen.’ 21 En God schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

Vroeger vroor het soms flink. Een dikke laag ijs bedekte het water. Als de dooi was ingevallen en het ijs verdwenen, dan zag ik vaak dikke dode vissen drijven. Hun dood had een natuurlijke oorzaak. Maar weet je dat ook door het ingrijpen van mensen veel dieren in het water en in de lucht sterven?

Denk aan dieren in rivieren, meren en zeeën. Kunstmatig laag gehouden waterstanden zorgen voor droogte en minder leven. Vervuiling doodt planten en dieren. Al ons plastic in zeeën en oceanen tast het leven in het water aan. Door ons is er veel leven uit het water verdwenen.

Denk aan dieren in de lucht. Niet alleen vogels, maar ook vlinders, libellen, en alle vliegende insecten. Zij hebben het moeilijk. Alleen al in Europa worden elk jaar meer dan 50 miljoen wilde vogels doodgeschoten in de jacht. Vooral trekvogels. Van 1992-2005 is het aantal vlinders in Nederland met 40% afgenomen. Vroeger hing de vlinderstruik vol met vlinders. Als je dat nog weet dan zie je het verschil. Onderzoek in Duitsland gaf aan dat het aantal vliegende insecten sterk is afgelopen sinds 1990. Een afname met 75%.

Wat zou God daarvan vinden? Toen God land, zee en lucht scheidde, toen maakte Hij voor elk domein zijn eigen diersoorten. De aarde moest vol worden van dieren op het land, in het water en in de lucht. God wil dat het krioelt van dieren in het water en in de lucht. Als God later mensen maakt, dan geeft Hij hen de verantwoordelijkheid om dat proces te bewaken. Werk jij mee, tegen milieuvervuiling en voor natuurherstel?