Genesis 1,26 Mensen die op God lijken

Mensen die op God lijken
Genesis 1,26
26 God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

Soms zie je twee mensen die sprekend op elkaar lijken. Hoe lijken zij op elkaar? Bijvoorbeeld: in hun gezicht of hun oogopslag. Je denkt: dat is echt een moeder en haar dochter. Of: Kijk daar: een vader en zijn zoon.

De Bijbel zegt: “God maakte mensen als zijn evenbeeld.” Hoe lijken wij op God? Dat lezen we meteen daarna: “Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.”

Daarin lijken wij dus op God. God wil dat wij als mensen heerschappij voeren over de dieren in het water, in de lucht en op het land. ‘Heerschappij voeren’, hoe klinkt dat? Denken wij dan niet snel aan tirannen en dictators? Wij hebben veel te vaak gezien dat heersen samen gaat met uitbuiten. Als wij heersen over de dieren, dan gaan zij er toch allemaal aan? En wij zelf ook?

Maar ga nu niet te snel. God wil dat mensen op Hém lijken. Speciaal in het heerschappij voeren. Maar vul dat heerschappij voeren dan niet in vanuit hoe je dat vaak bij mensen ziet: met onrecht. Nee, vul dat heerschappij voeren in vanuit hoe je dat bij God ziet: met recht en heelheid!

God is Heerser. Maar niemand zorgt beter voor ons dan God. Alleen God kan ons echt gelukkig maken. God is ook naar deze aarde toegekomen in zijn Zoon. Jezus kwam om te dienen. En Jezus zegt tegen ons: “Jullie moeten net zo doen: dienen.”

Heersen? Ja dus, maar dan op Góds manier en vanuit de kracht en de liefde van Gód.
Dan kunnen alle dieren gerust adem halen. En onze medemensen ook.