Genesis 1,28 De aarde moet vol mensen worden

De aarde moet vol mensen worden
Genesis 1,28
28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Angst voor overbevolking. Dat is een thema dat in de geschiedenis steeds terugkomt.
Toen het volk Israël als vreemdelingen in Egypte woonde breidde het zich enorm uit. De Egyptenaren werden bang voor hen. Ze kregen zelfs een afkeer van hen. Vreemdelingenhaat is ook van alle tijden.

Ook vandaag wordt wereldwijd gewaarschuwd voor overbevolking. Zo sterk groeit de wereldbevolking.

Maar waarom die angst voor teveel mensen? Dat kan angst zijn voor mensen die anders zijn dan wij. En dat wij vinden dat wij meer waard zijn dan hen. Vaak speelt ook mee dat we bang zijn dat er niet genoeg eten is. Beter gezegd: Niet genoeg eten voor ons. Of, in het rijke westen: dat wij moeten inleveren op onze luxe.

Maar weet je: op aarde is genoeg eten voor iedereen! Niemand hoeft honger te lijden. Waarom is er dan toch veel honger? De reden is dat het voedsel van de aarde niet eerlijk wordt verdeeld. Als we alles eerlijk zouden verdelen, dan heeft niemand tekort, want er is genoeg!

Als je bang bent voor overbevolking stel jezelf dan drie vragen: 1 Is mijn angst selectief en denk ik bij overbevolking alleen aan andere volken? 2 Is mijn angst zelfgericht en denk ik alleen aan de vraag of ík wel genoeg overhoud? 3 De belangrijkste vraag is: Wat zegt God? Lees voor het antwoord op die laatste vraag Genesis 1,28: Een aarde vol mensen, dat is Gods opdracht en vooral Gods zegen. Ook als beeld voor Gods Koninkrijk. Jezus zegt: “Gods Rijk moet vol worden.”