Genesis 1,31 Wat was het goed!

Wat was het goed!
Genesis 1,31
31 God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Soms heb je iets gemaakt. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een blouse, een vogelhokje, een gedicht, een tekening, een website. Het is goed gelukt. Je vindt het prachtig. Je kijkt er met voldoening naar. Je geniet er van.

God heeft de hemel en de aarde geschapen. Uit niets. Daarna gaf Hij alles vorm. Hij scheidde en onderscheidde. En uit stof van de aarde maakte Hij dieren en mensen. Elk onderdeel van zijn schepping was een kunstwerk op zich. Zijn hele schepping samen was een Meesterwerk!

God keek. God zag hoe goed het was. Zeer goed. Fantastisch mooi. Alles was gaaf. Het was heel. En helemaal op elkaar afgestemd. God kijkt er met voldoening naar. God geniet er van.

Zo sluit God zijn scheppingswerk af. Dit was het begin. Daarna is er van alles gebeurd. Er is ook van alles misgegaan. Met de mens en de schepping. Dat lag niet aan God. God heeft alles goed gemaakt. En laat dit je troost zijn: God vergeet zijn goede begin nooit. Wat er ook tussen gekomen is, tussen ons en God, hoeveel moois wij ook hebben afgebroken en nóg afbreken, God werkt toe naar een nieuw begin. Eens zal er heelheid zijn. Eens komt de dag dat niet alleen God, maar ook al zijn kinderen naar alles kijken dat God gemaakt heeft en zien dat alles zeer goed is. Alléén nog maar goed. God zal herstel geven. Door hetzelfde Woord waarmee Hij hemel en aarde schiep. Door Jezus. Als je Jezus volgt, dan neemt Hij je mee naar dat nieuwe begin.