Genesis 1,6-8 De tweede scheiding: wateren boven en wateren onder

De tweede scheiding: wateren boven en wateren onder
Genesis 1,6-8
6 God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Stel dat je overspoeld wordt door water. Overal is water om je heen. Je snakt naar adem. Maar je kunt geen adem halen. Een mens is geen vis. Wij hebben lucht nodig. Zuurstof.
God zet de volgende stap voor het leven van landdieren, bomen, planten en de mens. Waar overal water is daar maakt God scheiding tussen water boven en water beneden. Dat is de tweede scheiding in Genesis 1. Door deze scheiding creëert God de dampkring.

In het heelal zijn veel planeten. Is er leven op andere planeten? Wij weten maar een heel klein beetje van het oneindige heelal. Maar God maakte de aarde voor boom, plant, dier en mens om te leven. God schiep de levensvoorwaarden: licht en lucht. Als je dat beseft, dan besef je ook de waarde van maatregelen om ons klimaat te beschermen.

Denk aan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Al jaren neemt de CO2 uitstoot toe. Bijvoorbeeld door gemotoriseerd verkeer. Door industrie. Daardoor warmt de aarde op. Gelukkig zijn er bomen en planten. Die nemen CO2 op en zetten het om in zuurstof (O2). Maar als wij steeds meer bomen kappen zal de CO2 uitstoot nog meer toenemen.
God gáf ons lucht om te leven, maar wij ontnémen onszelf en de aarde lucht. Straks zijn er alleen maar huizen, auto’s, vliegtuigen en fabrieken over, maar zijn bomen, planten, dieren en mensen dood. Bereken eens je eigen CO2 voetafdruk en kijk wat jij kunt doen om jouw CO2 bijdrage te verlagen.