Genesis 2,10-14 Levensaders

Levensaders
Genesis 2,10-14
10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

Rivieren zijn belangrijk voor mens en dier. Rivieren worden wel levensaders genoemd. Rivieren zitten vol leven. Ook bomen, planten en gewassen groeien dankzij het water van rivieren. Mensen en dieren kunnen daarvan eten. Allemaal dankzij die rivieren.

Waar komt dat water vandaan? God geeft regen. God geeft rivieren. Psalm 104 zegt van God dit: “U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel, uit het dichte groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, door uw daden raakt de aarde verzadigd. Gras laat U groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen.” (Ps.104,10-14)

Ook de tuin in Eden is afhankelijk van water. Het paradijs is prachtig. Maar zonder water wordt het een dorre tuin. God weet hoe belangrijk rivieren zijn voor mens en dier. Weten wij het ook? Weten we het in theorie? Of doen we er ook praktisch iets mee? Maken we werk van het beschermen van de rivieren van de aarde?

Veel rivieren zijn ingedamd of onderbroken. Ze kunnen niet meer stromen waar ze willen. Gelukkig krijgen rivieren tegenwoordig vaak meer vrijheid om zelf hun weg te vinden. We geven dan de natuur de kans zich te herstellen. Kan dat: de natuur de ruimte geven? Ja dat kan. Ook als het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Van de natuur kunnen we veel leren. Beter gezegd: Juist via de natuur zelf wijst God ons de weg naar natuurherstel. En natuurherstel betekent ook herstel van de leefruimte voor mens en dier.